Söz: Derviş Muhammed (1755-1828)
Kaynak Kişi: Tacim Dede
Yöre: Maraş, Elbistan, Kantarma Köyü
Derleyen: Ulaş Özdemir

Category:

Muzik