Type to search

Muzik

Mehmet Mustafa Dede Eğer Bir Mürşitten İrşad Oldunsa

ali Mar 27

Kantarma Dedesi Mehmet Mustafa Dede Eğer Bir Mürşitten İrşad Oldunsa

Eğer bir mürşidden irşâd olunsa,
Kâmil otur kâmil konuş kâmil dur.
Varıp bir kâmilden dersin aldınsa,
Kâmil otur kâmil konuş kâmil dur.

Kâmil olan söyledikçe bal olur,
Ârifler yanında sâdık yâr olur,
Muhabbetin bahçesinde gül olur,
Kâmil otur kâmil konuş kâmil dur.

Kâmillerin kalbi bahara benzer,
Söylerse sözleri gevhere benzer,
Hem yunmuş arınmış tâhire benzer,
Kâmil otur kâmil konuş kâmil dur.

Kâmil olan lâl-i mercân incidir,
Ne incinir ne kimseyi incitir,
Has bahçede fidanların gencidir,
Kâmil otur kâmil konuş kâmil dur.

Mücrimî der kâmil olan Allah’dır,
Görünmez gözlere sırr-ı penâhtır,
Her câhile kâmil demek günâhtır,
Kâmil otur kâmil konuş kâmil dur.

Söz: Mücrimî