Type to search

Muzik

Tacim Dede Ez Qizilbasim.

ali Nis 21

Muhammed li cennete tacê Zohre’ye

AlÎ jÎ kemere pişte Fadîme’ye

Loma jî Fadimê ra gotin “Hayrül -Nîsa”ye
/>
Loma ez Alî ra “Zevce’l Betul” dibejim

Muhammed bajarê îlme, Alî jî bab e

Alî derketîye lât u uzza kubbeyî Kabe

Ez Jî Wî ra qitmîr îm dil jê dûr nabe

Loma ez Alî ra “Esadullah” dibejim

Ey zahîd Alî nîne biraê Resûl?

Tu inam nakî jî te ra bixwînîm”kutbû’l fuhul”

Hadîsa lahmê kelahmê nebe zuhur

Loma ez Alî ra “ahi Ahmedê Muxtar” dibejim

Ey zahid Faqir tahqir meke, EZ QİZILBAŞ’im

Ji ewladê Ali ra pir dilxweşim

Ji dijminê wî ra ez ne xweş im

Loma dijminê wî ra “qevme zalîman” dibejim

Söz: Faqir

Söyleyen: Büyük Tacim Dede